bst.gif

Louizalaan 204/16
B–1050 Brussel

 

Industrieweg, 3
B-3001 Haasrode - Leuven

Telefoon : +32 2 346.46.24
E-mail : secr@bst.net

BST, een team van deskundigen en specialisten, gebouwd op doorgedreven vakbekwaamheid ten dienste van een clienteel dat bekommerd is om de kwaliteit van de dienstverlening en vraagt om een snelle en proactieve reactie.


Bedrijfsrevisoren

Activiteiten die betrekking hebben op de controle van vennootschappen uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen, en in overeenstemming met de normen en de aanbevelingen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Financiële deskundigen

De activiteiten met betrekking tot de financiële expertises, sensu lato, uitgebreid en gediversifiëerd.

De contractuele opdrachten worden uitgevoerd conform de voorwaarden beschreven in de opdrachtbrief waarin het kader, de omvang en de grenzen van de opdracht, alsook de wijze van bepaling van de honoraria worden vastgesteld.

Accountants- en belastingsconsulenten

Organisatie en beheer van de boekhouding

Advies en bijstand op fiscaal gebied