Georganiseerde seminaries:

Boekhouding, jaarrekeningen en financiële informatie

 • Basisprincipes voorgeschreven door de boekhoudwet en fundamentele terminologie.
 • Voorstelling en analyse van jaarrekeningen
 • Rechten en verbintenissen
 • Praktisch vragen

Jaarrekeningen en bedrijfsrecht

 • Gevolgen van de overgang naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor accountants en boekhouders
 • Uitkeringen van dividenden en interim-dividenden
 • Eigen aandelen
 • Verlieslatende bedrijven en/of bedrijven in moeilijkheden
 • Wijzigingen van de statuten
 • Vereffeningen
 • Reorganisatie van ondernemingen
 • Belangenconflicten

De beoordeling van de financiële gezondheid van een onderneming op basis van het onderzoek van de jaarrekeningen.

Waardering van een onderneming

Consolidatie

Inleiding tot de normen IAS en IFRS

Micro-liquiditeit

Boekhoudaspecten van tijdelijke handelsvennootschappen

Audit en boekhoudrecht